Η πάλη του Ιησού με τον Σατανά στην έρημο και η απόρριψη των προτάσεών του.